Sartzeko baldintzak

Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko, baldintza hauetako bat bete beharko da:

  • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea.
  • Oinarrizko lanbide-titulua izatea.
  • Hasierako Lanbide Kualifikazioaren Programa baten derrigorrezko moduluak
    gaindituta izatea
  • Erdi-mailako heziketa-zikoetako sarbide-proba gainditu izana.