asociacion_antiguos_alumnos

Jarduteko estrategiak

Eibarko Armeria Eskolako Ikasle Ohien Elkartearen (A.A.A. Armeria Eskolaren) asmoa Teknikerrekin eta Armeria Eskolarekin batera lankidetzan aritzea da, bere inguruneko garapen sozial eta industrialean eraginez, trebakuntza teknikoa sustatuz eta enpresei ere euren berrikuntza teknologikoan lagunduz, haien etorkizun partekatua bermatuz era horretan, baina gure eboluzio sozialaren nahiz industrialaren memoria historikoari eutsiz aldi berean, eta helburu berarekin lanean ari diren bestelako zentro, erakunde edo pertsonetara irekia egonez betiere.

Helburu hori lortzeko, estrategia hauek garatuko ditu:

 1. Erakundea Ikasle Ohiei irekiko die, eta baita ikasle ohiak izan gabe ere ELKARTEAREN helburuekin bat egin nahi duten beste pertsonei ere.
 2. Lankidetza estuan arituko da TEKNIKERekin, berorren Zuzendaritzako organoetan eta baterako jardueren garapenean parte hartuz.
 3. ARMERIA ESKOLAri laguntza eta orientazioa emanez jardungo du, eskolaren irakaskuntzako lana eta enpresei eskainitako zerbitzua etengabe eguneratuak manten daitezen.
 4. Gradu osteko trebakuntzako ekintzak sustatuko ditu teknikarientzat.
 5. Teknikerren, Armeria Eskolan eta Elkartean, eta baita horien artean ere, egiten diren jarduera garrantzitsu guztien berri emango die bere elkartekideei, eta jarduera horiei buruz duten iritzia eskatuko die.
 6. ELKARTEAREN helburu soziala zabalduko du, Elkarteak orain artean landu izan dituen jarduera-eremuez kanpoko beste batzuetara ere hedatuz.
 7. Inguruaren memoria historiko industriala gordetzera bideratutako ekintza guztiak sustatu eta bultzatuko ditu, propioak bezala baita beste inorenak ere.
 8. Hasierako jatorrizko helburuen ildoari jarraituz, bere laguntza behar duten erakunde guztiekin lankidetzan arituko da.

Helburu horiek aurrera eraman ahal izateko, Elkarteak lehentasunezkoak, osagarriak, erantsiak, lagungarriak, elkartuak edo gehigarriak diren jarduera guztiak egin ahal izango ditu. ESTATUTUEN 2. artikulua.

Indarreko Zuzendaritza Batzordea

MIKEL ENTRENA
Presidentea
MANUEL DÁVILA
Idazkaria
IÑAKI URBIETA
Diruzaina
JOSÉ LUIS NOVOA
Bokala
JACINTO IRAZOLA
Bokala
CARLOS ABAD
Bokala
JUAN CARLOS MOLINERO
Bokala
AITOR ALBERDI
Bokala
NEREA ALUSTIZA
Bokala

Erakunde independente eta plurala gara, irabazi asmorik gabekoa, gure elkartekide guztientzat aurrerapausoak eta irabaziak lortzera erabat jarria dagoena. Geure mugen barruan bezala, baita muga horiez kanpo ere. Ereduzko erreferentzia bat gara, eskarmentua, dinamismoa eta etorkizuneranzko proiekzioa elkartzen dira gure baitan, eta horiexek dira, hain zuzen ere, gure arrakastaren oinarri edo zutabeak:

 • Pertsonenganako orientazioa, pertsonak funtsezko piezak baitira gizartean eta enpresetan, eta batez ere gure Elkartean.
 • Zerbitzua emateko bokazioa, elkartea osatzen duten pertsona guztiei laguntza ematea izanik bokazio horren azken helburua.
 • Malgutasuna, garai berrietara egokitzeko gaitasuna bezala ulertua.
 • Izaera globala, elkartearen eta bertako kideen aukerak biderkatzen dituena, kultura anitzeko eremu batean.
 • Diziplina anitzeko ikuspegia, eta horrek mundu osoan zehar sare irekiak sortzen laguntzen die bertako kideei.
 • Abangoardiako planteamendua, esperientzia berriekin eta teknologiarik berritzaileenetara irekiak dauden ibilbideekin.

Aurrez jasotako horrek guztiak ezin hobeto islatzen du Elkarte honek egunez egun hiritarrekiko bere jarduteko lerro desberdinetan hartua daukan konpromisoa.

Historia

Eibarko Armeria Eskolako Ikasle Ohien Elkartea 1950. urtean sortu zen. Eskolaren interesak defendatzea eta ahalik eta lanbide-heziketarik onena lortzea izan dira betidanik bere helburu nagusiak.

Urteotako ibilbidearen ondotik, Armeria Eskolarekin lankidetzan aritzea da Elkartearen funtsezko ekimena, garapen kultural-industriala bultzatzera bideratua betiere, elkartekideei lan-munduan txertatzen eta lanbidean aurrera egiten lagunduz.

Eta horretarako, enpresekin, elkargo profesionalekin, enpresarien elkarteekin, talde autonomikoekin, lokalekin, etab.ekin lankidetza eta kooperaziorako prest agertzen da, elkartekideen onura bilatuz beti.

Estatutuak

Eibarko Doitasuneko Mekanika eta Armeria Eskola Bereziko Ikasle Ohiek 1950eko abenduaren 1eko bileran hartutako erabakiaren ondorioz eratu zen Ikasle Ohien Elkartea, eta jarraian Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan inskribatua izan zen, Erregistro horretako Lehenengo Atalean, RPG/187 zenbakiarekin, hain zuzen ere. Dena den, Eibarko Armeria Eskolako Ikasle Ohien (A.A.A. Armeria Eskola) Batzar Nagusiak 2000. urteko martxoaren 25ean hartutako akordioaren arabera, aldatu egin dira Elkartearen Estatutuak.

Ikasle Ohien Elkarteak araubide hauek ditu gidari: Estatutu hauek, baldin eta indarrean dagoen Elkarteen Legearekin kontraesanean ez badaude; bere gobernu-organoek baliotasunez hartzen dituzten erabakiak, baldin eta Legearekin eta/edo Estatutuekin kontraesanean ez badaude; eta Eusko Jaurlaritzak onartzen dituen baina izaera osagarri hutsa duten erregelamenduzko xedapenak. Otsailaren 12ko Elkarteen 3/1988 Legearen babesera biltzen dira arau eta erabaki horiek guztiak.

Deskargatu Armeria Eskolako Ikasle Ohien Elkartearen Estatutuak.