Titulu honen konpententzia orokorra industria sistema mekatronikoak ezartzean eta doitzean oinarritzen da, halaber, mantentze eta muntaia planifikatzen, ikuskatzen eta/edo burutzen, kalitate, seguritate eta lan arriskuen eta ingurumen errespetuaren prebentzio protokoloak jarraituz.

Titulu hau eskuratzen duten pertsonek enpresetan jardungo dute, gehienetan pribatuak, proiektuen garapenera dedikatuko direnak eta sistema mekatronikoen edo makineria instalazioen, industria ekipoen eta linea automatizatuen eta makineriaren muntaia eta mantentzearen kudeaketara eta ikuskaketara, norberaren kontura zein besteenera.

Lanpostuak

  • Makinen instalazioen eta industri ekipoen prozesuen planifikazio eta programazioan teknikaria.
  • Makinen instalazioen eta industri ekipoen muntzatzaileen talde buru.
  • Makinen instalazioen eta industri ekipoen mantentzaileen talde buru.
Ikasgaia Ikasturtea Kredituak
Sistema hidrauliko eta neumatikoak Lehenengo maila 132
Sistema elektriko eta elektronikoak Lehenengo maila 132
Makinen elementuak Lehenengo maila 99
Fabrikazio prozesuak Lehenengo maila 165
Representación gráfica de sistemas mecatrónicosSistema mekatronikoen irudikapen grafikoa Lehenengo maila 132
Sistemen integrazioa Lehenengo maila 231
Laneko prestakuntza eta orientabidea Lehenengo maila 99
Sistema mekanikoak Bigarren maila 160
Sistema mekatronikoen ezartzea Bigarren maila 160
Kalitate eta mantentze prozesuak eta kudeaketa Bigarren maila 100
Sistema mekatronikoen simulazioa Bigarren maila 80
Industri mekatronikoko proiektua Bigarren maila 50
Enpresa eta ekimen sortzailea Bigarren maila 60
Ingeles teknikoa Bigarren maila 40
Lantokiko prestakuntza Bigarren maila 360