Produktu mekanizatuen elaborazioa gure inguruneko enpresetan garatzen den aktibitate hedatuena da. Horregatik Mekanizazioko Teknikariak gehien eskatzen direnak jaraitzen dute izaten.

Lortzen den gaitasuna

Txirbil-harroketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko mekanizazio-prozesuak gauzatzea, makina-erremintak prestatu, programatu eta maneiatuta, lortutako produktua egiaztatuta, eta kalitate, segurtasun eta ingurumen-babeseko zehaztapenak beteta.

Enpresa-mota

 • Metalak eraldatzeko industriak, makineriaren eta ekipo mekanikoen fabrikazioa, material eta ekipo elektriko eta elektronikoko fabrikazioa eta garraiorako materialena.
 • Gure ikasleek praktikak, beste batzuren artean, ondorengo enpresetan egiten dituzte: Engranajes Grindel, Jaz Zubiaurre, Vicente Berrizbeitia, Orguisa, Integi, Recyde, Focs, Imag o Tekniker.

Lanpostuak

 • Tornularia.
 • Fresatzailea.
 • Mandrinatzailea.
 • Makina-erreminten langile doitzailea.
 • Metalen leuntzailea eta erreminten zorrotzailea.
 • Metalak lantzeko makinen eragilea.
 • Makina-erreminten eragilea.
 • Industria-roboten eragilea.
 • Erreminten fabrikazioko langileak, mekanikariak eta doitzaileak, eredugile matrizegileak eta antzekoak.
Ikasgaia Ikasturtea Kredituak
Mekanizazioko prozesuak Lehenengo maila 165
Txirbil-harroketa bidezko fabrikazioa Lehenengo maila 363
Sistema automatizatuak Lehenengo maila 165
Metrología y ensayos Primer curso 132
Interpretación gráfica Primer curso 132
Inglés técnico Primer curso 33
Mecanizado por control numérico Segundo curso 252
Fabricación por abrasión, electroerosión, corte y conformado y procesos especiales Segundo curso 210
Formación y orientación laboral Segundo curso 105
Empresa e iniciativa emprendedora Segundo curso 63
Formación en Centros de Trabajo Segundo curso 380